Hytter og uteområde på Kvamskogen brukes mye, av mange. Både sommer og vinter.
Styret for stiftelsen inviterer nå til dugnad på hytte-området på Kvamskogen.

Dugnad
Lørdag 29. mai og 5 juni 2021. Tidsrommet 10:00 – 16:00

Påmelding til dugnad.
Send en e-post til styret@solhovden.no, Navn og antall arbeidsføre deltakere og dato du kan være med.

Til alle brukere og venner av Solhovden.

 

Nå trenger vi hjelp!

Hytter og uteområde på Kvamskogen brukes mye, av mange. Både sommer og vinter.
Styret for stiftelsen inviterer nå til dugnad på hytte-området på Kvamskogen.

Dugnad
Lørdag 29. mai og 5 juni 2021. Tidsrommet 10:00 – 16:00
Påmelding: Se nederst

Vi har jobber som passer for alle. Se bare her:

Utearbeid med å fjerne kratt/skog.
Området gror igjen. Trær detter ned og må fjernes. Klarer vi dette vil hele uteområdet bli mer tilgjengelig for alle. Både sommer og vinter.
Vi trenger deg som vil ta i et tak. Har du en hagesaks, greinsaks, en sag eller lignende verktøy tar du det med. Husk godt arbeidstøy og støvler. Vi har en del verktøy på plass til deg som ikke har verktøy selv.

Rydding og fjerning av boss etter vinteren.

Dessverre er det alltid noen som legger igjen ting og tang som må plukkes og fjernes.
Vi har ruller med plastsekker og har du et par hansker så har vi arbeid til deg.

Grillhus og hagebord.
Det trengs en generell rydding og rengjøring i grillhuset. Fjerning av gammel aske, spyling/rengjøring av gruen osv. Vi har utstyret, men ta gjerne med hansker.

Ny vei til vannet
Denne ble bygget i 2020. Men fyllingene på sidene av veien trenger litt busker og trær.
Vi finner passende «stiklinger» på tomta og flytter noen vekster for å pynte opp veifyllingene.

Båter og kanoer
Disse trenger rengjøring og litt omsorg. Vi kjøper inn rengjøringsmidler og håper noen vil jobbe litt med dette noen timer.

Dugnadsfolket trenger mat og drikke.
Derfor satser vi på å servere enkel varm mat med tilhørende drikke i varmestuen i tiden kl 12:30-14:00. Langt tidsrom fordi alle ikke kan være der samtidig.
Kaffe blir naturligvis også tilgjengelig hele dagen for de som ønsker det.

Påmelding til dugnad.
Send en e-post til styret@solhovden.no, Navn og antall arbeidsføre deltakere og dato du kan være med. Da vet vi hvor mange som kommer og vi har arbeid, mat og drikke til alle.
Spørsmål kan sendes til e-posten eller til leder på tlf: 951 07 741.

La det gå sport i det:
Møt opp for en god og nyttig jobb for Stiftelsen Solhovden