Hytteregler

For at alle skal kunne ha glede av hyttene på solhovden, så er det satt opp noen enkle regler om bruken.

1
Varmtvannstanken skal alltid stå på.
(Støpselet skal ikke tas ut)

2
Gulvvarme på badet skal stå på i vinterhalvåret. (November-April)
Ovnen i stuen settes på 1 og termostaten på 15
Ovnene på soverommene skal slåes av.

3
Dersom utstyr blir lånt mellom hyttene må dette leveres tilbake før avreise.
Husk at de som kommer neste gang bare har nøkkel til en hytte.

4
Ved avreise skal sengetøy ristes opp, alle gulv vaskes, boss og matrester fjernes.
Vær spesielt nøye med rengjøring av vasker, servanter og toalett.

5
Boss og etterlatenskaper på området og i grillhus fjernes.
Ovner, griller og grue skal tømmes for aske. Varm aske kan legges i tønne ved grillhuset.
Boss leveres i kommunal container ved hovedveien ca 100 meter mot Bergen.
Nøkkel til container henger på kjøkkenet. Denne må henges på plass etter bruk

6
Feil og mangler skal meldes til:
Stiftelsen Solhovden, Unnelandsveien 482, 5267 Espeland
Telefon 951 07 741 eller e-post styret@solhovden.no

7
Opphold starter og slutter kl. 16.00 dersom ikke annet er særskilt avtalt.

8
Se nøye over hytten ved avreise og kontroller vinduer og dører.
Forlat hytten slik du helst vil finne den nesten gang.

Styre for Stiftelsen Solhovden