Styret i Stiftelsen Solhovden

Stiftelsen ledes av et styre på 5 medlemmer som oppnevnes på følgende måte:
3 representanter oppnevnes av brukernes organisasjoner:
1 fra LUPE Hordaland Fylkeslag
1 fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Hordaland
1 fra NFU Hordaland Fylkeslag
1 representant oppnevnes av Hordaland Fylkeskommune
1 representant oppnevnes av Bergen Kommune
Alle representantene velges med personlige varamedlemmer. Styret konstituerer seg selv og har en funksjonstid på 4 år.

STYRET BESTÅR AV:

FFO – Hordaland: Dag Einar Liland
Varamedlem: Thale Skogstad

NFU – Hordaland: Audun Løvik
Varamedlem: Birgitte Hjertaas

LUPE – Hordaland: Kåre Kvalvåg
Varamedlem: Bjørn Mørner

Hordaland Fylkeskommune: Rådgiver Tore Andersen
Varamedlem: Idrettssjef  Britt Karen Spjeld

Bergen Kommune: Tom Skauge
Varamedlem: Ayla Sveen Tessem

Statsautorisert revisjonsselskap: Sigma Revisjon A/S
Revisornr. 965289380

KONTAKT STYRET

Stiftelsen Solhovden

v/ Kåre Kvalvåg
Unnelandsvegen 482
5267 ESPELAND

styret@solhovden.no