Styret i Stiftelsen Solhovden

Stiftelsen ledes av et styre på 5 medlemmer som oppnevnes på følgende måte:
3 representanter oppnevnes av brukernes organisasjoner:
1 fra LUPE Vestland Fylkeslag
1 fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Vestland
1 fra NFU Vestland Fylkeslag
1 representant oppnevnes av VestlandFylkeskommune
1 representant oppnevnes av Bergen Kommune
Alle representantene velges med personlige varamedlemmer. Styret konstituerer seg selv og har en funksjonstid på 4 år.

STYRET BESTÅR AV:

FFO – Vestland: Dag Einar Liland
Varamedlem: Thale Skogstad

NFU – Vestland: Geir Tore Søreide
Varamedlem: Birgitte Hjertaas

LUPE – Vestland: Kåre Kvalvåg
Varamedlem: Bjørn Mørner

Vestland Fylkeskommune: Rådgiver Tore Andersen
Varamedlem: Idrettssjef  Britt Karen Spjeld

Bergen Kommune: Trond Wathne Tveiten
Varamedlem: Randi Elisabeth Amundsen

Statsautorisert revisjonsselskap: Sigma Revisjon A/S
Revisornr. 965289380

KONTAKT STYRET

Stiftelsen Solhovden

v/ Kåre Kvalvåg
Unnelandsvegen 482
5267 ESPELAND

styret@solhovden.no