De aller fleste nettsider av i dag benytter seg av såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne.

Ekomloven (Lov om elektronisk kommunikasjon) krever at Solhovden informerer sine besøkende om bruk av informasjonskapsler og sier følgende.

 

§ 2-7b Bruk av informasjonskapsler/cookies.

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.
Lovdata

Ekomloven § 2-7b skal være med å sikre brukernes personvern på ekomområdet. Bestemmelsen retter seg i hovedsak mot personvernkrenkende teknikker som spionprogram og liknende, og er ikke ment å innebære noe hinder mot å benytte lovlige teknikker.

Loven krever at sluttbruker samtykker til bruken av informasjonskapsler og er informert om hva som lagres og til hvilket formål.

Forhåndsinnstilling i nettleser om at brukeren aksepterer informasjonskapsler anses som samtykke. Det er tilstrekkelig at brukeren samtykker én gang for det samme formålet. Brukeren skal til enhver tid ha mulighet til å trekke tilbake sitt samtykke.

Kravet til klar og tydelig informasjon anses oppfylt når:

  • Informasjonen er lett synlig med en gang bruker kommer inn på nettstedet. Det vil si enten en lenke til informasjon i topptekst, tekstboks på forsiden eller som en «pop-up».
  • Informasjonen inneholder opplysninger om hvilke informasjonskapsler som brukes, hvilke opplysninger som behandles, formål og hvem som behandler opplysningene.

Ved å fortsatt bruke www.solhovden.no anses du å ha gitt samtykke til lagring av informasjonskapsler. Samtykket er også lagret i en informasjonskapsel, for å trekke tilbake ditt samtykke må du slette denne. Les mer om fremgangsmåten for å slette informasjonskapsler på nettvett.no

 

Her er en oversikt over informasjons kapsler som kan lagres av Solhovden.no

Navn Kat Beskrivelse Varighet
wordpress_ 2 Informasjon om innlogget bruker. sesjon
wordpress_logged_in_ 2 Informasjon om innlogget bruker. sesjon
wordpress_test_ 2 Brukes for å sjekke om nettleseren aksepterer cookies. sesjon
wordpress_test_cookie 2 Brukes for å sjekke om nettleseren aksepterer cookies. sesjon
wp-settings- 1 Brukes for å identifisere valg gjort av innloggede brukere.
nummereres er individuelt for hver bruker.
1 år
wp-settings-time- 2 Brukes for å identifisere brukervalg av tidssone.
nummereres er individuelt for hver bruker.
1 år
PHPSESSID 1 Identifiserer unik sesjon. sesjon
SESS 1 Brukes for å sikre at innloggede brukere ikke trenger fylle ut informasjon på nytt når de flytter fra side til side. sesjon