Stiftelsen Solhovden har sin opprinnelse som trivselstiltak for beboerne på Vestlandsheimen, tidligere sentralinstitusjon for psykisk utviklingshemmede i Vestland.

Beboerne og de pårørende skaffet, ved hjelp av ulike innsamlinger, basarer og lignende, midler til å kjøpe inn og bygge ferie- og fritidssenteret Solhovden på Kvamskogen.

Eiendommen ble kjøpt fra Norges Kristelige Ungdomsforbund i januar 1977. En eldre hytte på eiendommen ble sett i brukbar stand og to nye Hardanger hytter ble bygget. Tanken var at en i fremtiden skulle bygge et større felleshus i tillegg til de mindre hyttene.

Da Vestlandsheimen på begynnelsen av nittitallet ble avviklet i forbindelse med HVPU-reformen, ble Solhovden omgjort til en privat stiftelse som har følgende formål:

Stiftelsen Solhovden har som mål å eie, drive og videreutvikle feriestedet Solhovden for psykisk utviklingshemmede i Vestland

Vedtektenes § 1

Stiftelsen ledes i dag av et styre bestående av tre representanter for organisasjonene til de utviklingshemmede samt en representant for Vestland Fylkeskommune og en fra Bergen Kommune.

I dag brukes stiftelsens hytter av familier som har utviklingshemmede barn eller unge, kommunale bofellesskap og organisasjoner og kommuner som arrangerer helgeturer og andre arrangement for denne gruppen. I tillegg brukes stedet til arrangement for enkelte andre særskilte grupper innenfor psykiatri m.v.

Driften av Stiftelsen Solhovden finansieres av årlige tilskudd fra Bergen kommune og Vestland fylkeskommune samt av leieinntekter fra brukerne. I tråd med formålet, vil styret videreutvikle området slik at det bedre imøtekommer de spesielle behov våre brukere har i forbindelse med natur- og friluftsliv. Dette betyr en større satsing på tilrettelegging for bevegelseshemmede, aktivitetsplass på land og ikke minst tilrettelegging for aktiviteter på vatnet sommerstid.

Kontakt oss gjerne på styret@solhovden.no