Online bestilling - Primærbruker

Benytt skjemaet under til å bestille hytter.

 • Leiedøgnet starter og slutter kl 16:00.
 • Alle priser gjelder per døgn per hytte.
 • I skolens vinterferie og i hele påskeuken regnes leiesatser som for helg.

Det er foreløpig ikke mulig å betale online. Du vil få en bestillingsbekreftelse når du fyller ut skjemaet. Når vi har bekreftet bestillingen vil du motta faktura til den oppgitte e-post adressen. Faktura skal være betalt senest dagen før ankomst til hyttene.

Andre kategorier

Searching Availability...

Følgende priser gjelder for leie av hyttene på Solhovden

 • Leiedøgnet starter og slutter kl 16:00.
 • Alle priser gjelder per døgn per hytte.
 • I skolens vinterferie og i hele påskeuken regnes leiesatser som for helg.
Brukergruppe Hytte 1 og 2 Hytte 3
Primærbrukere
-Familier, bofelleskap m/ utvikl. h.
Helg
Ukedager
KR 350,-
KR 300,-
KR 450,-
KR 400,-
Andre brukere
-Familier, enkeltpersoner, ansatte.
Helg
Ukedager
KR 500,-
KR 450,-
KR 600,-
KR 550,-
Grupper
-Klasser. speidergrupper, organisasjoner etc.
Helg
Ukedager
KR 600,-
KR 500,-
KR 700,-
KR 600,-
AVBESTILLING:
Ved avbestilling mindre enn fire uker før ankomstdato må halv leie betales.

Følgende vilkår gjelder ved leie av hytter på Solhovden

 • Nøkler skal oppbevares forsvarlig og returneres umiddelbart etter bruk. Ødelagte eller bortkomne nøkler må erstattes.
  Adresse for retur av nøkler: Stiftelsen Solhovden, C/O Karin Mæland Onarheim, Stuajordet 235, 5262 Arnatveit
 • Hytten(e) skal rengjøres, boss og matrester fjernes og brukt utstyr settes tilbake på plass etter bruk. Dette innebærer at utstyr som lånes mellom hyttene skal tilbakeleveres til rett hytte etter bruk. Bortkommet eller skadet utstyr kan kreves erstattet. Manglende rengjøring kan bli krevd betaling for.
 • Kanoer og båter skal låses fast til fortøyningsplatting etter bruk. Det er påbudt i hht. til lov å ha redningsvest/flytevest til alle som er med i fritidsbåter. Barn under 12 år skal ha redningsvest på seg når de er i båten. Alle årer, padleårer og redningsvester skal settes / henges på plass i garasjen etter bruk.
 • Grillhus og griller skal rengjøres etter bruk. Rester av grillkull skal plasseres i "asketønnen" på utsiden av huset. Alt annet avfall skal fjernes før avreise.
 • Alle skader, feil eller mangler skal meldes skriftlig til stiftelsen. Adresse til stiftelsen: Stiftelsen Solhovden v/ leder Kåre Kvalvåg Unnelandsvegen 482 5267 ESPELAND I akutte tilfeller kan leder kontaktes per telefon 55 24 39 86 eller mob. 95 10 77 41
 • Leie for hyttene skal betales senest ved dagen før ankomst. Ansvarlig leietaker hefter for at leiebeløpet blir betalt i rett tid. Manglende betaling kan føre til utelukkelse fra videre leieforhold.
 • Leieperioden starter og slutter den aktuelle dato kl. 16.00 Dersom det er behov for andre ankomst eller avreisetidspunkt må dette avtales spesifikt ved bestilling av hyttene. Om slike avvik reduserer muligheten for annen utleie kan det kreves ekstra betaling. (for eksempel ekstra døgn)
[/fusion_tab][/fusion_tabs]

Trenger du hjelp med booking kan du sende oss en mail

bestilling@solhovden.no