Utleie 2017 – 2019

Totaloversikt 2019 pr måned 

Totaloversikt 2015 – 2019 

Oversikt pr år

2019 | 426 Utleiedøgn
2018 | 442 Utleiedøgn
2017 | 425 Utleiedøgn
0
Utleiedøgn 2017 – 2019
0
Hytter