Det var brudd i en kabel fra parabolen som førte til at signalet til TV’en i hytte 2 ikke fungerte. Dette er nå reparert.